องค์การบริหารส่วนตำบล ซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี