หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.แก่งเสือเต้น   จ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 9256 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2564
ทต.โพตลาดแก้ว   จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ประจำเดือน มกราคม 2564จำนวน 59 คนๆละ 20 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2564
อบต.ชอนน้อย   จ้างเหมาบริการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ เพื่อโครงการประชารวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
ทต.โพตลาดแก้ว   เช่าเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนตำบลโพตลาดแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
ทต.ท่าวุ้ง   จ้างเหมาผูกผ้าระบายสีเหลืองและสีขาว ตกแต่งบริเวณสถานที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาหน้าเทศบาลตำบลท่าวุ้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
อบต.โคกสลุง   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 3 ธ.ค. 2564
อบต.ถลุงเหล็ก   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนน้ำอ้อม ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. ลงเฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ ๕ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
อบต.ถลุงเหล็ก   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนลาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ ๕ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
อบต.ถลุงเหล็ก   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยหิน จุดที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ ๗ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
อบต.ถลุงเหล็ก   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยหิน จุดที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๒ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ ๗ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
อบต.เพนียด   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตา ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีคัดเลือก 3 ธ.ค. 2564
ทต.ดีลัง   ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 20,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทต.ดีลัง   จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (รูปแบบปฏิทินชนิดแขวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทต.ท่าวุ้ง   จ้างเหมาผูกผ้าระบายสีเหลืองและสีขาว ตกแต่งบริเวณสถานที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาหน้าเทศบาลตำบลท่าวุ้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทต.ท่าวุ้ง   จ้างเหมาผูกผ้าระบายสีเหลืองและสีขาว ตกแต่งบริเวณสถานที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาหน้าเทศบาลตำบลท่าวุ้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทต.ท่าวุ้ง   ซื้อวัสดุสำนักงาน (พระบรมฉายาลักษณ์กรอบหลุยส์ ร.๙ กรอบหลุยส์ ขนาด ๑๕x๒๑ จำนวน ๑ รูป เพื่อสำหรับใช้ในการจัดตั้งโต๊ะหมู่ฯ ในกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าวุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
อบต.โคกสลุง   จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทม.บ้านหมี่   โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 2 ธ.ค. 2564
ทต.ป่าตาล   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ. 86-003 จากสาย แยกซอยบ้านใหม่ ถึงสายหมู่บ้านเบญจรมย์ บ้านห้วยเปี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล กว้าง 3-5 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.80 เมตร พื้นที่ 3,440 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 2 ธ.ค. 2564
อบต.ชอนน้อย   ซื้อนมกล่อง ยูเอชที รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 542
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : 036-788-600 โทรสาร : 036-788-601
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 226,601 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com