หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ซับตะเคียน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.saptakhian.go.th/o... โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลซับะเคียน ประกอบด้วย 4 ส่วนราชการ
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.saptakhian.go.th/b... - ข้อมูลผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่ง
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.saptakhian.go.th/d... https://www.saptakhian.go.th/p... -บทบาทหน้าที่แต่ละส่วนราชการ
-อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนตำบล
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.saptakhian.go.th/p... https://www.saptakhian.go.th/p... -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.saptakhian.go.th/c... ข้อมูลการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.saptakhian.go.th/p... - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการปฎิบัติงานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.saptakhian.go.th/n... - ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.saptakhian.go.th/w... https://www.saptakhian.go.th/c... - กระดานสนทนา
- รับฟังความคิดเห็น
o9 Social Network https://www.saptakhian.go.th/h... https://www.saptakhian.go.th/c... - facebook มีไอคอลอยู่ด้านบนขวามือของหน้าต่างเว็ปไซท์
- ในช่องทางการติดต่อ
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.saptakhian.go.th/p... นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.saptakhian.go.th/p... แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.saptakhian.go.th/p... รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.saptakhian.go.th/p... รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.saptakhian.go.th/p... - คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนในตำแหน่งหรืองานนั้นๆ
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.saptakhian.go.th/p... - คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนและแนวทางในการรับบริการในการมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.saptakhian.go.th/p... https://www.saptakhian.go.th/p... - รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ราย 6เดือน)
- ประกาศสรุปสถิติการให้บริการประชาชน
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.saptakhian.go.th/p... รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
o18 E-Service https://www.saptakhian.go.th/h... e-service อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง เว็ปไซต์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.saptakhian.go.th/n... ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.saptakhian.go.th/n... https://www.saptakhian.go.th/n... https://www.saptakhian.go.th/n... https://www.saptakhian.go.th/n... https://www.saptakhian.go.th/n... https://www.saptakhian.go.th/n... https://www.saptakhian.go.th/n... https://www.saptakhian.go.th/n... -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลูกรังรหัสสายทาง ลบ.ถ.53-021 สายไร่นายแจ๋ว - ไร่นายสวาท ม.3
-ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลูกรังสายนายสมพร แต้มฉิม ม.3
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลูกรังรหัสสายทาง ลบ.ถ.53-019 สายขึ้นเขาหนองหวายพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.3
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลูกรังรหัสสายทาง ลบ.ถ.53-020 สายไร่นายแจ๋ว - ไร่นายเจริญ บุญศรี ม.3
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่นายกราด แต้มฉิม ม.3
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกไร่นางแต๋ว ม.3
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนหินคลุกสายไร่นายสี - บ้านเขาตะแคง ซอย 7 ม.3
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.saptakhian.go.th/p... https://www.saptakhian.go.th/p... https://www.saptakhian.go.th/p... https://www.saptakhian.go.th/p... https://www.saptakhian.go.th/p... https://www.saptakhian.go.th/p... https://www.saptakhian.go.th/p... -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนตุลาคม
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนธันวาคม
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนมกราคม
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนกุมภาพันธ์
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนมีนาคม
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.saptakhian.go.th/n... รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.saptakhian.go.th/p... https://www.saptakhian.go.th/p... - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
-นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.saptakhian.go.th/p... รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.saptakhian.go.th/p... https://www.saptakhian.go.th/p... https://www.saptakhian.go.th/p... https://www.saptakhian.go.th/p... https://www.saptakhian.go.th/p... https://www.saptakhian.go.th/p... - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
- การพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงาน 2566
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.saptakhian.go.th/p... สรุปการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.saptakhian.go.th/p... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.saptakhian.go.th/c... หน้าหลัก บริการประชาชน  ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.saptakhian.go.th/p... ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครึ่งปีแรก)
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036-788-600 โทรสาร : 036-788-601 E-mail : saraban_06160406@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 3,149,610 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com