หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อกำหนดจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 16  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 12  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 13  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 22  
 
สรุปการให้บริการประชาชน ครั้งที่ 1 รอบ 6เดือน [ 7 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน พ.ศ. ๒๕๖6 [ 6 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 13 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส อบต.ซับตะเคียนใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 13 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 20  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 11 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 25 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาสกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
นโยบาย การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 89  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 100  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 3 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 30 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่องขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 90  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ฺและเงื่อนไขเกี่ยวกับ วินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 93  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : 036-788-600 โทรสาร : 036-788-601
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 2,939,193 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com