หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ซับตะเคียน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 3 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 9 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 89  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 89  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 88  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 (เฉพาะองค์การบริหารสว่นตำบล) [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 84  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถอ่น พ.ศ.2547 [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่อยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 [ 26 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
พระราชบัญญติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 19 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 93  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 103  
 
พระราชบัญญัติ การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 91  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 108  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ [ 18 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 89  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 96  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 99  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 106  
 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 93  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 91  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 99  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036-788-600 โทรสาร : 036-788-601 E-mail : saraban_06160406@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 3,149,674 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com